Oct. 25th, 2016

koshchey: (psz)
Originally posted by [livejournal.com profile] oleg_leusenko at 65 років тому окупантами були депортовані мешканці Бойківщини
У 1951-му зі своїх споконвічних територій, що передавалися Польщі, були депортовані понад 32 тисячі мешканців західної Бойківщини. Акція розпочалася 13 червня і тривала 126 днів. Останній поїзд із переселенцями відправився 16 жовтня 1951-го, рівно 65 років тому. Цим завершилася остання масова депортація населення на українських етнічних землях.

1

Жертвою депортацій під час Другої світової війни та в наступні після неї роки стали понад мільйон українців. Наших земляків не лише позбавляли домівок, але й нищили регіональну самобутню культуру.

Внаслідок угоди між УРСР і Польським Комітетом Національного визволення про «обмін населенням» в 1944-1946 роках із прикордонних територій були депортовані 482 тисячі українців. Понад 140 тисяч зазнали примусового виселення в 1947-му із Лемківщини, Надсяння, Підляшшя і Холмщини внаслідок операції «Вісла».
Read more... )
Page generated Sep. 20th, 2017 08:09 pm
Powered by Dreamwidth Studios